Visie, filosofie
Mijn filosofie tot betrekking op de mens is sterk beinvloed door die van prof. R. Feuerstein en die van theorie van de sensorische integratie en floortime.

Verandering
Iedereen kan veranderen. Onze hersenen zijn het meest veranderbare en flexibele orgaan van ons lichaam. Verandering zal optreden door een structuele verandering in de aanbieding van prikkels. Door keer op keer de mens op een bepaalde manier te benaderen zal er een gewoonte in het denken en gedragingen optreden. Dezie kunnen structureel anders kan zijn dan tot nu toe het geval was.


Uniek
Elk mens is anders, hij is een totaal uniek wezen. Een wezen dat in een eigen persoonlijke interactie staat met zijn omgeving. Deze interactie wordt ontwikkeld door de wisselwerking met zijn eigen unieke werking van al zijn zintuigen.

Dynamiek
De mens ontwikkelt net als zijn omgeving constant. Alles is dynamisch. Daardoor staan wij en onze omgeving in een in een constante veranderende communicatie met elkaar in verbinding.

Relaties
Alles in de wereld is geralateerd aan elkaar. We kunnen verschijnselen zowel van de mens als vna zijn omgeving uit hun gehelen lichten en bestuderen, maar we mogen de relaties nooit uit het oog verliezen.

Advies, begeleiding of reacties
A.Ilsar, 036-5320880 of a_ilsar@msn.com